Stichting Buffelen zet zich in om een balans te creëren tussen mens en natuur. Met ons unieke  project ‘Buffelen Voor Een Betere Toekomst’ willen we jou laten zien wat volgens Stichting Buffelen een duurzame wereld in kan houden.

Met het project, dat plaats vindt in Thailand, leren we de lokale bevolking hoe ze de snel toenemende natuurvernietiging kunnen aanpakken en hoe ze hun eigen toekomst kunnen verbeteren. In ons werkgebied wonen voor het merendeel bergstammen met weinig tot geen toekomstperspectief. In dit vijfjarige project werkt Stichting Buffelen in fases gericht op werkgelegenheid, natuur, milieu en duurzaamheid. Uitgangspunt blijft daarbij dat we uitgaan van de bestaande cultuur, kennis en interesses van de bewoners.

Ervaring heeft Stichting Buffelen geleerd dat gasten die met de dorpsbewoners en onze waterbuffels kennis maakten, ontroerd en vol nieuwe inzichten afscheid hebben genomen.Volgens Stichting Buffelen is ontwikkelingssamenwerking nimmer eenrichtingsverkeer. Zij leren van onze vaardigheden, maar wij leren van hun cultuur!