Buffelen op zoek naar nieuwe bronnenStichting Buffelen gaat het in 2013 groter en beter aanpakken. Om natuurvernietiging tegen te gaan en de leefomstandigheden te verbeteren, werken we aan een effectief landbouwproject. Dit project is er op gericht om de bedreigingen van natuurvernietiging weg te halen. Begin 2013 is er het nodige vooronderzoek gedaan door Buffelen. Er is onder andere een inventarisatie gedaan naar: natuurvernietiging, erosie, irrigatiemogelijkheden voor landbouw, schoon drinkwater, het afvalprobleem en herbeplanting van vernietigde bossen. Het team bestaat uit Floris Boogaard, Marius Palsma, Iris Kauffman en John Zijderhand.

Er is veel veldwerk verricht en er zijn diverse bezoeken aan bedrijven en instanties geweest om ons netwerk te verbreden. Over de projecten die hier uit gaan volgen binnenkort meer.