Buffelen team aan het werkRobert en Mitchel, de studenten economie van de Hogeschool uit Rotterdam, zijn uitgebuffeld met hun stageproject. Ondersteund door Phanh en dorpsbewoner Lee Hakin hebben de heren een hoop nuttige nuttige informatie over het dorp verzameld. Een verslag:

Achtergrond

InterviewenIn Mae Phaem wonen 87 mensen. Veertien gezinnen met totaal 54 inwoners hebben wij daarvan geinterviewd, onderverdeeld in 25 mannen en 29 vrouwen. De oudsten van het dorp zijn niet geinterviewd aangezien zij te oud zijn om veranderingen door te voeren en zij niet meer arbeidsproductief zijn. De gemiddelde leeftijd bedraagt 33 jaar. De mannen zijn gemiddeld 35 jaar, de vrouwen 31 jaar.

Inkomsten en uitgaven op jaarbasis

  Thaise Baht Euro’s (huidige koers 12/2011)
Totale inkomsten van het dorp 196.000 4750,00
Totale uitgaven van het dorp 220.500 5340,00
Gemiddeld inkomen per huishouden 15.076 365,00
Gemiddelde uitgaven per huishouden 16.961 410,00
Hoogste inkomen 35.000 850,00
Laagste inkomen 5.000 120,00

Tekorten in financiën worden vaak opgevangen door geld te lenen of worden aangevuld door in de stad werkende kinderen. Velen inwoners hebben schulden. Opmerking: Het hoogste jaarinkomen van 850 Euro is een uitzondering. Het verhoogt het gemiddelde inkomen in Mae Phaem behoorlijk.

Belangrijkste Inkomstenbronnen

  • Landbouw, voornamelijk rijstteelt.
  • Houden en verkoop van vee zoals koeien, waterbuffels en varkens.
  • Het verhuren van zichzelf voor werkzaamheden zoals het zorgen voor buffels, het zagen van hout voor derden of werkzaamheden verrichten op andermans landbouwgrond.
  • Het vlechten van bamboe-manden.

Analfabetisme

Vier op de vijf volwassen inwoners kan niet lezen of schrijven. Het merendeel van de kinderen kan echter wel lezen en schrijven in het Thaise alfabet.

Interviewen

Specialiteiten van de inwoners

Over het algemeen zijn de meeste inwoners gespecialiseerd in het vlechten van bamboe manden. Daarnaast houdt iedereen zich bezig met de teelt van rijst. Een enkeling is gespecialiseerd in het met de hand zagen van houten planken. Keal beheerst als enige inwoner de kunde om huizen te bouwen. Hij verdiend daar dan ook redelijk veel geld mee in vergelijking met de andere families ( Keal’s inkomen bedraagt 35.000 Baht, iets wat de gemiddelde inkomens behoorlijk doet stijgen). Enkele vrouwen beheersen de specialiteit om met de hand stoffen te weven. De belangrijkste specialiteiten zijn dan ook het werken op de rijstvelden en het vlechten van bamboe manden. Opvallend is dat er veel vraag is naar een bamboe-snijmachine die de productie van bamboe manden met 400 procent zou kunnen verhogen en een trapnaaimachine die gebruikt kan worden om de handgeweven stoffen te assembleren. De machines die in het dorp staan zijn kapot en niet meer te repareren.

Toekomstvisies

De meest voorkomende toekomstvisies zijn te vinden in het verbouwen van koffie, groenten, het houden van varkens en het vlechten van bamboe manden.
Echter, de inwoners zijn bang voor de slechte watervoorziening op de velden. Ook het transport van de landbouwproducten is voor velen een probleem. Er is in het dorp geen auto voorhanden, deze moet van buitenaf ingehuurd worden. De verschillende seizoenen en dan met name het regenseizoen maken het transport ook moeilijker. Er was één persoon (Lurt) in het dorp die in de toekomst graag een viskwekerij zou willen beginnen. Hij gaf aan dat in de omgeving vrijwel niemand zich hiermee bezig hield en dat de vraag naar vis redelijk groot is. Volgens hem is de investering om dit te beginnen vrij klein in vergelijking met andere projecten en is de kans van slagen zeer aannemelijk.

Onderwijs

Vele huishoudens willen hun kinderen zo hoog mogelijk laten scholen. Geld speelt hier echter een beperkende rol. Ook houdt in een straal van zeventig kilometer rond het dorp het onderwijs op na het veertiende levensjaar. In veel huishoudens viel het op dat de kinderen rond hun achttiende jaar vertrekken naar de grote steden zoals bijvoorbeeld Chiang Mai om hier te gaan werken. Een enkeling combineert de mogelijkheden van werken en studeren als daar de financiele middelen voor aanwezig zijn. Dit betekent dat de geschoolde mensen meestal vertrekken uit Mae Phaem.

Bibliotheek

Vanuit het dorp is de vraag gekomen of het mogelijk is om voor de kinderen een bibliotheek aan te leggen om het niveauverschil met het onderwijs in de grote stad beter op te kunnen vangen. Een vrouwelijke dorpsbewoner, genaamd Oranit, wil deze graag gaan runnen.

Doelstellingen

Met alle verzamelde informatie zijn we aan de slag gegaan, de doelstellingen die daar uit voortvloeien voor de komende tijd zijn:

  • De bouw van een bibliotheek willen we gaan realiseren. We zijn in overleg met de dorpsbewoners over de invulling en uitvoering.
  • Er wordt onderzocht wat een degelijke bamboesnijmachine kost. De aanschaf er van zal het inkomen van de inwoners zeker doen stijgen.
  • Er wordt een trapnaaimachine gekocht voor de assemblage van handgeweven producten. Enkele vrouwelijke dorpsbewoners gaan traditionele Karen-tassen weven, deze zullen in Nederland verkocht gaan worden. Honderd procent van de opbrengst zal naar de makers er van gaan. Komend jaar zullen de tassen ook te koop zijn op onze site.
  • De mogelijkheden van een viskwekerij voor Lurt onderzoeken. Aangezien dit een individueel project betreft en we iniatiefrijke projecten graag willen stimuleren willen we dit met een renteloos microkrediet gaan financieren.