Stichting Buffelen gaat ontwikkelingswerk op een andere manier uitvoeren dan tot nu toe gebruikelijk is. Door middel van het aangaan van een unieke samenwerking met universiteiten, hogescholen (wetenschap vs. praktijk), specifieke bedrijven en vrijwilligers gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden van projecten. Zo biedt Buffelen de mogelijkheid aan om studenten op locatie af te laten studeren onder ervaren begeleiding. Met het merendeel van de uitkomsten van onderzoeksresultaten die hierdoor verkregen worden gaat Stichting Buffelen direct aan de slag. Ruim vooraf budgeteren is om deze reden voor Stichting Buffelen vaak moeilijker dan bij andere ontwikkelingsorganisaties omdat uitkomsten van onderzoeken nooit vast liggen.

Om jouw vertrouwen te winnen wil Stichting Buffelen zich gaan presenteren als één van de meest transparante goede doelen van Nederland.