Op dit moment werken wij samen met Karen hill tribes. In ons werkgebied wonen meerdere bergstammen die vaak door onderlinge belangen op gespannen voet met elkaar leven. Op subtiele wijze zijn wij contacten met andere bergstammen aan het maken.

De Karen bevolking

De Karen is de grootste bevolkingsgroep in het gebied. Ze leven voornamelijk van de natuur, de landbouw en het hoeden van vee. Economie is er in de vorm van een ruilcultuur. Belangrijke bronnen van inkomsten zijn op dit moment: het verbouwen van rijst en andere eenvoudige landbouwproducten. Evenals het houden van vee, het vlechten van bamboemanden, het weven van stoffen en illegale houtkap. Dat laatste is iets wat Stichting Buffelen in de toekomst wil voorkomen. Hier moeten echter alternatieve inkomsten voor in de plaats te komen. Het gemiddeld inkomen per familie bedraagt circa €1,- per dag.

De Karen dorpen liggen in een dunbevolkt, wonderschoon natuurgebied waar geen werkgelegenheid is. Geld is er altijd een probleem. Door het lage scholingsniveau en het gebrek aan infrastructuur en werkgelegenheid, zouden deze Karen in de groeiende maatschappij van Thailand de boot wel eens kunnen missen. Jongeren trekken weg naar de grote steden om werk te zoeken. De droom om ooit voorgoed terug te keren naar hun eigen dorp blijft altijd bestaan, maar wordt met het jaar minder realistisch. Stichting Buffelen zet zich in om de toekomst van de Karen te verbeteren en om hun unieke cultuur te behouden.

Problematiek samenvattend:

  • Lage inkomens
  • Slechte gezondheidszorg
  • Laag geschoold
  • Analfabetisme
  • Slecht toekomstperspectief